Genel

YÖNETİM KURULU

Denizciler Dayanışma Derneği’nin 27 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeliklerine seçim yapılmış olup; 04 Şubat 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, görev bölümü aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE…