BİZ KİMİZ

Denizcilikle ilgili konulardaki bilgi ve birikimlerini, gönüllülük disiplin ve ciddiyeti ile toplum hizmetine sunmayı kendilerine amaç edinmiş, denizi ve denizciliği seven üyelerden oluşan,

Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü haline getirmek ve böylece Türk Ulusunun denizlerimizi ve diğer su kaynaklarımızı daha çok ve bilinçli kullanmasını sağlayarak, ekonomik ve sosyal gelişmemizi hızlandırmak amacına yönelik hizmetler çalışmayı amaçlayan,

Denizi amatör ve sportif kullanan vatandaşlara gönüllü üyelerimizden oluşan DAK-SAR vasıtasıyla bir güvenlik şemsiyesi oluşturmayı hedefleyen,

Bu amaca yönelik tüm sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya ve her zaman bilgi/ tecrübe paylaşımına hazır,

Kamu ve özel sektör kaynaklarının uygun şekilde yönlendirilmesi için çaba gösteren,

Hiçbir ticari ya da siyasi bağımlılığı olmayan ve kabul etmeyen ve kurduğu ilişkilerde bu yönde olabilecek etkilerden tamamen arınmış etik ve çalışma prensiplerine sonuna kadar sadık,

Milli çıkarlarımıza karşıtlık göstermeyen ve uluslararası kabul gören kural ve uygulamalara bağlı,

1993 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşuyuz.

www.daksar.com