MİSYONUMUZ

Atatürkçü çağdaş ve ilerici görüşlerle denizcilik gücümüzün ve ülkemizin gelişimi ile ilgili her türlü faaliyet ve girişime katılım ve destek sağlamak amacıyla,

 • Türk ulusunun denizlerimizi ve diğer su kaynaklarımızı daha çok ve bilinçli olarak kullanması şeklinde belirlenen milli ülkümüze yardımcı olabilmek için;
  • Ülkemizde Deniz/ Su kültürünün gelişimine sosyal ve kültürel olarak katkıda bulunmak,
  • Denizi (ve diğer su kaynaklarımızı ) sosyal ve sportif maksatlarla kullananlara, içinde bulundukları ortamda çaresizlik ve yalnızlık duygularına kapılmamalarını sağlayıcı emniyet/ güvenlik sistemleri kurmak,
 • Bu hizmetleri yaparken mevcut bütün kurum, kuruluş ve insiyatiflerimizle, sahip olduğumuz etik değerlerimizi daima koruyarak derneğimizin ve dernek üyelerimizin sosyal ve kültürel yaşamına değerler kazandırmaktır.
 • Mevcut bütün kurum, kuruluş ve insiyatifleriyle sahip olunan etik değerleri ve de saygınlığı koruyarak,
  • Denizde (su’da) emniyet ve güvenliğin sağlanmasının, ülkemiz vatandaşlarının deniz kültürünün gelişmesinde atılacak ilk ve en önemli adım olduğu tezimizi, irdeleyerek takip etmek ve geliştirmek,
 • Bütün bu faaliyetleri her türlü dış etkiden uzak gerçekleştirebilmek üzere bağımsız bir ekonomik gücü idame ettirmektir.

KIYIDAN UFKA EMNİYET PROJESİ

KIYIDAN UFKA EMNİYET projesinin kapsamı çok geniş olup bir seri programlardan ibarettir. Aşağıda, ele alınan programlar, başlangıçta saptanan öncelik derecelerine göre sıralanmıştır. (Koşullar gerektirdiğinde bu öncelik dereceli değiştirilebilir)

 1. Denizlerden azami ölçüde faydalanmayı yeğleyen / denizci bir nesil yetiştirmeye yardımcı olmak
 2. Halen denizlerimizi sosyal ve sportif maksatlarla kullananlara yönelik emniyet güvenlik klavuzları yayınlamak,
 3. denizdeki insanlarımızın Acil Durumlarında :
  • Yalnızlık hissine kapılmalarını önleyecek,
  • Gereken yardımı sağlayabilecek bir emniyet / güvenlik şemsiyesi sunmak,
 4. Özellikle çocuklarımıza ve denizleri sosyal ve sportif maksatlarla kullananlar ile Amatör Denizcilere yönelik çeşitli ÜCRETSİZ eğitici, öğretici kurslar ( İnternet üzerinden interaktif eğitimler dahil) açmak,
 5. Denizde Seyir yardımcıları konusunda;
  • Yeterlilikleri,
  • Nitelikleri konusunda araştırmalar yaparak ilgililere sunmak,