OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

DENİZCİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NDAN

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Ocak 2016 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığından 31 Ocak 2016 tarihinde saat 10:30’da Fenerbahçe D/G İstasyon Komutanlığı İskele Kafeterya Fenerbahçe Kadıköy /İSTANBUL da aşağıdaki gündem paralelinde yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’ nın Açılış Konuşması,

2. Başkanlık Divanı Üyelerinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3. Varsa Gündem önerilerinin alınması, Gündemin oylanması,

4. Başkanlık Divanına ,Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,

5. 2013,2014, 2015 yılı Yönetimine ilişkin

a) Faaliyet raporu (Dernek ve İktisadi İşletme dahil)
b) Gelir-Gider (Mali)raporu’nun okunması

6. Denetleme Kurulu Raporunun okunması,

7. Raporlar üzerinde görüşlerin alınması,

8. Dernek Yönetim ve Denetleme kurullarının ,Dernek İktisadi İşletmesinin, ayrı ayrı aklanması (ibraları)

9. Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın gelecek çalışma dönemi için önerdiği çalışma programı ve tahmini bütçenin görüşülmesi, değişiklik önerileri ve oylanması,

10. Yönetim Kuruluna bütçeye fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesi,

11. Amatör Denizcilik Federasyonunun Gen. Krl. Toplantısı için DDD temsilcisi seçimi (3 Kişi)

12. Denizcilik Federasyonuna katılıp katılmama hususunun görüşülmesi, katılım kararı alındığı takdirde 3 kişilik temsilci seçilmesi,

13. Dernek Organları (Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ) seçimi,
Adayların Liste veya kişisel düzeyde kendilerini takdimi.

14. Dilek ve öneriler,

15. Kapanış